SLOVAR CEN

Slovar cen je dokument z informativno vsebino, njegov namen pa je, da našim zvestim kupcem predstavi vsebino različnih cenovnih politik, ki se jih pri prodaji izdelkov poslužuje družba Studio Moderna, finančne in intelektualne storitve ter trgovina d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, matična številka: 5566975004 (v nadaljevanju: »družba«).

Za vsak posamezni izdelek je izbrana cenovna politika označena z izbiro ene od spodnjih vrst cen, ki so kupcem komunicirane oziroma prikazane s pomočjo grafičnega prikaza, besednega poimenovanja oziroma na drug ustrezen način, neposredno na izdelku oziroma prodajnih policah in na oglaševalskih materialih.

Posamezne vrste cen imajo naslednje izraze ter pomene:


(Redna) cena   

»(Redna) cena« je splošna cena izdelka. Kot taka predstavlja nasprotje »Znižani ceni« oziroma »Dodatno znižani ceni«, ki veljata zgolj v vmesnem času veljavnosti akcijske ponudbe. Skladno z navedenim »(Redna) cena« za kupca ne predstavlja nobene dodatne posebne cenovne ugodnosti. Obenem je tudi cena iz katere običajno izhaja nadaljnja komunikacija drugih oblik cenovnih politik (spodnjih vrst cen), ki za kupca predstavljajo cenovno ugodnost v obliki prihranka napram nakupu izdelka po (redni) ceni. »(Redna) cena« je lahko (ne pa nujno) na prodajnih policah označena s posameznimi izrazi kot npr. »MPC«, drugih posebnih oznak in izpostavljanj pa ne vsebuje.

Znižana cena

»Znižana cena« je akcijska cena izdelka, ki velja zgolj omejeno časovno obdobje. To obdobje je običajno določeno oziroma vsaj določljivo datumsko in se v nekaterih primerih lahko ustrezno podaljša do razprodaje zalog. Po končanju akcijske ponudbe »Znižana cena« preneha veljati, v veljavo pa ponovno stopi prejšnja »(Redna) cena«. »Znižana cena« je na prodajnih policah posebej označena na način, da je »(Redna) cena« prečrtana in prikazana veljavna »Znižana cena« skupaj s prihrankom v obliki % popusta. Nakup izdelka po »Znižani ceni« kupcu omogoča prihranek napram nakupu istega izdelka po »(Redni) ceni«, kar za kupca predstavlja časovno omejeno cenovno ugodnost.

Dodatno znižana cena


Za »Dodatno znižano ceno« velja vse kar je bilo že navedeno zgoraj za »Znižano ceno« s to razliko, da »Dodatno znižana cena« predstavlja cenovno ugodnost kupca v obliki prihranka pri nakupu izdelka po »Dodatno znižani ceni« napram nakupu istega izdelka po »Znižani ceni«. Na prodajnih policah je »Dodatno znižana cena« označena v obliki dodatnega % popusta, ki velja poleg že obstoječega % popusta, kateri je kupcu na voljo iz naslova »Znižane cene«.

Trajno znižana cena / trajno nizka cena

»Trajno znižana cena« ali »trajno nizka cena« je nova, nižja redna prodajna cena, po kateri družba izdelek odprodaja v primeru zadnjih kosov izdelkov, menjave nabora izdelkov/kolekcije, ipd. Izdelek je kupcem po tej ceni na voljo daljše časovno obdobje oziroma do razprodaje zaloge.

Najboljša cena

»Najboljša cena« je redna prodajna cena, za katero družba jamči, da je to najboljša (t.j. najnižja) redna cena za dotičen izdelek na trgu republike Slovenije, pri čemer se v izogib dvomu ne upoštevajo posebne Klubske cene, ki so na voljo zgolj članom kluba zvestobe »Klub 5*«. V primeru, da kupec ugotovi in družbi predloži dokazilo, da je izdelek pri drugem prodajalcu oz. na drugem prodajnem kanalu družbe na trgu Republike Slovenije na voljo po boljši (nižji) redni ceni, se družba zavezuje ceno izenačiti in izdelek kupcu ponuditi po tej, nižji ceni. Pri tem poudarjamo, da je izenačenje redne cene možno samo v primeru, preden kupec opravi nakup izdelka in družbo obvesti ter ji predloži dokaz o nižji redni ceni pri drugem prodajalcu oz. na drugem prodajnem kanalu družbe na trgu Republike Slovenije. Če je kupec že opravil nakup pri drugem prodajalcu oz. na drugem prodajnem kanalu družbe na trgu Republike Slovenije, izenačenje cene ni mogoče.

Klubska cena

»Klubska cena« je cena, po kateri so izdelki vedno na voljo članom kluba zvestobe imenovanega »Klub 5*«. Gre za cenovno ugodnost, ki so jo v obliki prihranka v višini x% popusta napram nakupu istega izdelka po »(Redni) ceni« deležni zgolj člani in nekateri njihovi družinski člani. Na prodajnih policah je »Klubska cena« posebej označena. Za dodatne informacije o članstvu svetujemo, da se vsak kupec seznani s Pogoji poslovanja »Kluba 5*«.

Promocijska cena

»Klubska cena« je cena, po kateri so izdelki vedno na voljo članom kluba zvestobe imenovanega »Klub 5*«. Gre za cenovno ugodnost, ki so jo v obliki prihranka v višini x% popusta napram nakupu istega izdelka po »(Redni) ceni« deležni zgolj člani in nekateri njihovi družinski člani. Na prodajnih policah je »Klubska cena« posebej označena. Za dodatne informacije o članstvu svetujemo, da se vsak kupec seznani s Pogoji poslovanja »Kluba 5*«.
_________________________________________________________________________________

»Slovar cen« je dinamičen dokument, ki se prilagaja razmeram na trgu zato se posamezni izrazi ter njihov pomen tekom daljšega obdobja lahko spreminjajo, v tem primeru pa boste kupci ustrezno obveščeni s prenovljenim besedilom »Slovarja cen«.

»Slovar cen« je veljaven z dnem 1.10.2020. Ker se je motiti človeško, naša družba že vnaprej izključuje odgovornost za škodo zaradi napak v tisku. Za dodatne informacije oziroma razlago se lahko vsak kupec obrne na prodajnega svetovalca oziroma na naš Oddelek za pomoč kupcem s kontaktom na telefonsko številko 08 / 200 91 91.