Dodatno jamstvo

Podjetje Studio Moderna, finančne in intelektualne storitve ter trgovina d.o.o., Podvine 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, Matična številka: 5566975000, Davčna številka: SI 95400818 (v nadaljevanju »podjetje«) jamči, da bo zgoraj navedeni izdelek, ob nakupu katerega je kupec dokupil tudi dodatno jamstvo na kakovost (v nadaljevanju: »izdelek«),v času veljavnosti le-tega brezhibno deloval v odsotnosti kakršnihkoli napak v zvezi s funkcionalnostjo oz. drugih napak, ki objektivno vplivajo na funkcionalnost, ter se obvezuje, da bo v nasprotnem primeru primerno zagotovilo brezplačna popravila in/ali zamenjave izdelka z napakoz novim (v primeru, da izdelka ni več v prodaji bo podjetje zagotovilo zamenjave za drug istovrsten izdelek, z najmanj enako specifikacijo funkcionalnosti). V kolikor se izdelek z napako, ki uživa dodatno jamstvo na kakovost, ne popravi in/ali zamenjana ustrezen načinv roku 60 dni od prejema izdelka, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje kupnine.

Dodatno jamstvo na kakovost za izdelek velja v celotnem obdobju, kot je navedeno v naslovu zgoraj in sicer:

 • v primeru, da gre za izdelek, za katerega jedana zakonsko obvezna 1-letna garancija za brezhibno delovanje, prične veljati prvi dan po poteku zakonsko obvezne 1-letne garancije za brezhibno delovanje, ali
 • v primeru, da gre za izdelek, za katerega je brezplačno dano prostovoljno jamstvo oz. garancija, prične veljati prvi dan po poteku brezplačno danega prostovoljnega jamstva oz. garancije,
 • v primeru, da gre za izdelek za katerega ni dana zakonska 1-letna obvezna garancija za brezhibno delovanje in/ali brezplačno prostovoljno jamstvo oz. garancija, prične veljati prvi dan po dnevu nakupa oz. izročitve (kar sledi kasneje),

z njim pa si kupec pridobi dodatno zagotovilo brezskrbne uporabe izdelka, ki mu skladno z jamstvenimi pogoji zagotavlja brezhibno delovanje izdelka oz. v nasprotnem primeru, brez pogoja predhodnega dodatnega obvestila podjetja o napaki, brezplačna popravila in/ali zamenjave izdelka z napakov času veljavnosti dodatnega jamstvana kakovost ter strokovno svetovanje v zvezi z uveljavitvijo pravic kot tudi uporabo izdelka.

 

DODATNO JAMSTVO NA KAKOVOST IZRECNO NE VELJA:
 • za napake v funkcionalnosti, ki nastanejo izven razlogov podjetja – zunanji vplivi (vključno z nepravilno uporabo izdelka, poškodbami nastalimi po krivdi oz. iz malomarnosti s strani kupca ali tretje osebe, nepooblaščeni posegi v izdelek, višje sile, itd.),
 • za potrošni material (menjava baterij, kartuš, itd.),
 • v primeru subjektivnega nezadovoljstva kupca z izdelkom (dodatno jamstvo na kakovost ne izključuje pravice do odstopa potrošnika brez razloga v primeru sklenitve pogodb na daljavo),
 • t.i. »kozmetičnih napak«, ki ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in so povezane z dolgotrajno rabo izdelka

Uveljavitev pravic iz naslova dodatnega jamstva na kakovostje enostavno in stroškovno učinkovitejše za kupca, saj je v času celotne veljavnosti le-tega dokazno breme glede prisotnosti napak, ki so krite z vsebino dodatnega jamstva, na podjetju.

 

POJASNILA:
 • V primeru, da izdelek deluje na baterije, predlagamo, da kupec preizkusi delovanje izdelka z novimi baterijami, predno ga dostavi podjetju, saj težave lahko povzročajo izrabljene baterije. Pred pošiljanjem izdelka podjetju je potrebno baterije odstraniti.
 • V primeru nakupa ležišča Dormeo(skupaj z ali brez letvene podlage Dormeo) kupec pridobi tudi prostovoljno in podaljšano jamstvo, katerih opis in pogoji so na voljo v ločenem dokumentu, ki ga kupec prejme ob nakupu ležišča Dormeo.

Dodatno jamstvo na kakovost v nobenem primeru ne izključuje kupčevih pravic, ki izhajajo iz naslova morebitne zakonske garancije za brezhibno delovanje (v kolikor je slednja dana skladno z zakonodajo) in/ali odgovornosti prodajalca za stvarne napake na blagu in/ali morebitnih drugih zakonskih pravic, temveč se obravnavakot dodatna post-prodajna storitev, katera potrošniku omogoča dodatne pravice in ugodnosti, poleg tistih, ki so določene z zakonom oz. pridobljene na drugi podlagi.

Pravice iz naslova dodatnega jamstva je moč uveljaviti zgolj ob predložitvi izdelka(kjer je to ob upoštevanju tehničnih lastnosti izdelka primerno), ob katerem je bil nakup jamstva opravljen skupaj z originalnim računom iz kateregaje razviden tako nakup izdelka kot tudi dodatnega jamstva na kakovost prav tako pa je ob predložitvi zahtevka za uveljavljanje pravicpredstavniku podjetja (npr. prodajalcu) potrebno opisati napako. V nasprotnem primeru pravic iz naslova dodatnega jamstvana kakovost ni mogoče uveljaviti.

Kupec lahko pravice iz naslova dodatnega jamstva na kakovost uveljavi:

 • v primeru nakupa na enem izmed prodajnih mest prodajalca, kjer je bil nakup opravljen;
 • v primeru nakupa na daljavo (telefonska prodaja, internetna prodaja, itd.) pokliče na telefonsko številko 08 200 91 91 oz. kontaktira podjetje prek elektronskega naslova reklamacije@studio-moderna.com, kjer prejme dodatna navodila;

Pravice iz naslova dodatnega jamstva na kakovost je moč uveljaviti zgolj v Republiki Sloveniji.

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj lahko vsak kupec kontaktira podjetje:

 • vsak delavnik med 8.00 – 16.00 na telefonsko številko 08 200 91 91, ali
 • prek elektronskega naslova reklamacije@studio-moderna.com.